Biljartvereniging Café Kanaalzicht
Ga naar de site

Momenteel zijn er geen wedstrijden

Welkom

Biljartvereniging Kanaalzicht heeft omstreeks  30  leden. Hoewel sommigen van ons heel aardig kunnen biljarten (libre en driebanden) zijn we geen topclub. Behalve als het om gezelligheid gaat. Dan wel.

We spelen mee in de competitie van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond en komen uit tegen collegaverenigingen in de regio voor het clubkampioenschap. Er wordt gespeeld in kleine teams van mensen die elkaar liggen. Jaarlijks reiken we zelf ook de Van Wijnbergenbokaal uit aan het lid dat het afgelopen seizoen het best speelde.

Interesse om lid te worden en je te bekwamen in de nobele en gezellige biljartsport? Neem dan contact met ons op. In het café zitten altijd wel een paar leden van onze vereniging.

Ga naar de site

De kampioenen van seizoen 2020-2021

Van Wijnbergen Bokaal Niet gespeeld
Club PK Niet gespeeld
Club Teams / Koppeltoernooi Niet gespeeld

Cookies

De website biljartverenigingcafekanaalzicht.nl maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door de verschillende bezoekers. Met die informatie kan de biljartvereniging haar website verbeteren en beter laten aansluiten op uw behoeften.

Cookie naam: 'language' - Voor het opslaan van de taal die de website gebruikt.

Cookie naam: 'accept-cookies' - Voor het accepteren van de cookies.


Privacy

Soort gegevens

Deze website verwerkt IP-adressen.

Doelen van de verwerking:
1. Om te analyseren hoe vaak de website biljartverenigingcafekanaalzicht.nl wordt bezocht.
2. Om de website biljartverenigingcafekanaalzicht.nl veilig en bereikbaar te houden.

De IP-adressen worden opgeslagen in onze database.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.


Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij we streven naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten ontleend worden.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.


Copyright

Wij behouden het auteursrecht op deze website. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van de biljartvereniging is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Contact

Biljartvereniging Café Kanaalzicht

Keulsekade 23
3531 JX  Utrecht

: 030 293 00 66

: info@biljartverenigingcafekanaalzicht.nl<

: Maandag - Donderdag: 11:00 - 01:00
: Vrijdag - Zaterdag: 11:00 - 02:00
: Zondag: 11:00 - 01:00

Laden...