Naar BovenHome

Biljartvereniging Café Kanaalzicht

Biljartvereniging Kanaalzicht heeft omstreeks 25leden. Hoewel sommigen van ons heel aardig kunnen biljarten (libre en driebanden) zijn we geen topclub. Behalve als het om gezelligheid gaat. Dan wel.

We spelen mee in de competitie van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond en komen uit tegen collegaverenigingen in de regio voor het clubkampioenschap. Er wordt gespeeld in kleine teams van mensen die elkaar liggen. Jaarlijks reiken we zelf ook de Van Wijnbergenbokaal uit aan het lid dat het afgelopen seizoen het best speelde.

Interesse om lid te worden en je te bekwamen in de nobele en gezellige biljartsport? Neem dan contact met ons op. In het café zitten altijd wel een paar leden van onze vereniging.

De Geschiedenis

De vereniging werd op 25 januari 1980 opgericht door Dick van Uum toen deze café Kanaalzicht overnam. Dick, die in het eerste elftal van DOS voetbalde, wist waar hij aan begon. Hij was zoon van Chris, de eigenaar van een biljljartcafé dichtbij. De vereniging startte met één tafel en 25 leden en werd competitiespelend lid van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond.

Al snel breidde Dick, een gepassioneerd man en zelf een uitstekend biljarter, zijn vereniging uit tot tien teams (van vier personen) en twee jeugdteams die aan de (jeugd)competitie deelnamen. Een tweede tafel was al gauw nodig.

In die eerste jaren kwamen geregeld topspelers als Rini van Bracht, Epi Veer, Gert Zwezerijnen en Nico Broekhuizen hun kunnen laten zien in driebanden, libre en bandstoten. Hun goed betaalde lessen trokken veel bekijks en leverden vaak uitgebreide verslagen op in de Utrechtse kranten.

In maart 1989 werd café Kanaalzicht overgenomen door Florent van der Staak en René Dracht, terzijde gestaan door Mark en Dirk, de broers van René. Het bleef een biljartcafé, maar de aandacht voor de nobele sport was intussen wel wat ingezakt. Dit was een algemeen verschijnsel in de stad. Veel cafés deden hun ruimteverslindende biljarttafels van de hand.

De vereniging, die nog maar een paar teams telde, werd met steun van Floor en René weer uit het slop getrokken door de nieuwe voorzitter, Peter van der Woude. Die bracht het ledental weer op peil en maakte de vereniging ook financieel weer gezond met sponsorwerving en dingen als het Rad van Fortuin. Ook mensen als Lambert Hoedemakers, Ruud Baas, Jan Koren, Leo van Halewijn en Walter Zaal waren grote steunpilaren. In 1995 werd Peter van der Woude, als eerste in de historie van Kanaalzicht, erelid.

In 1999 werd Ruud Baas voorzitter. Het ledental lag toen op 50 mensen, en niet alleen oude knarren, maar ook vrouwen en jonge meiden. De vereniging was weer springlevend, mede door sociale activiteiten rond het biljarten, zoals de jaarlijkse barbecue na afloop van de clubkampioenschappen, de nieuwjaarsrecepties en het elke vijf jaar organiseren van een lustrumfeest. In 2006 kwam de alom geliefde Ruud voortijdig te overlijden. Hij werd opgevolgd door Lambert Hoedemakers, die begin jaren tachtig ook al een paar jaar voorzitter was. Lambert, weet heel Utrecht, is de gepensioneerde eigenaar van het vermaarde café Binnen Best aan de Biltstraat.

De vereniging is van oudsher altijd een gezellige club geweest met veel lol en leden die elkaar als vrienden beschouwen. De vereniging staat sinds jaar en dag ook bekend als 'een beetje brutaal'. Er wordt serieus gespeeld, maar de licht anarchistische inslag leidde nogal eens tot een boete van de bond en tot herhaalde oproepen van de voorzitters om tijdens competities toch vooral de strikte kledingvoorschriften (met omhooggeknoopte das) in acht te nemen. De vereniging verspreidt sinds enkele jaren een (bijna) wekelijkse nieuwsbrief via de mail onder de leden, met onnavolgbare humor trouw samengesteld door erelid Van der Woude.

Het bestuur

Kees van Dam

Kees van Dam
Voorzitter

Heidi Platenkamp

Heidi Platenkamp
Secretaris

Frank Slijper

Frank Slijper
Penningmeester

Teams

De teams van Kanaalzicht

Kanaalzicht 1

 • Jeroen Cats
 • Kees van Dam
 • Ron Bouwhuizen
 • Bennie van Arnhem
 • Janny Udo
 • Ab van der Scheur
 • Heidi Platenkamp
 • Roland de Keyzer

Kanaalzicht 2

 • Jeroen Cats
 • Kees van Dam
 • Ron Bouwhuizen
 • Bennie van Arnhem
 • Harrie Daalhuisen
 • Ab van der Scheur
 • Heidi Platenkamp
 • Roland de Keyzer

De wall of fame

De kampioenen van Kanaalzicht

Van Wijnbergen Bokaal

 • Jeroen Cats
 • Ron Bouwhuizen
 • Niet gespeeld
 • Niet gespeeld
 • Harry Daalhuisen
 • Peter van der Woude
 • Janny Udo
 • Heidi Platenkamp
 • Hans Mullekes
 • John Van Veenen
 • Eddy Elings
 • Florent van der Staak
 • Bertil Merkus
 • Eddy Elings
 • Heidi Platenkamp
 • Leo van Halewijn
 • Ron Bouwhuizen
 • Walter Zaal
 • Ben Brouwer
 • Eddy Elings
 • Jan Koren
 • Gerard van der Logt
 • Eddy Elings
 • Danny Liersen
 • Niet gespeeld
 • Niet gespeeld
 • Niet gespeeld
 • Niet gespeeld

Club PK

 • Kees van Dam
 • Ron Bouwhuizen
 • Niet gespeeld
 • Niet gespeeld
 • Ron Bouwhuizen
 • Albert van der Scheur
 • Peter van der Woude
 • Jeroen Cats
 • Peter van der Woude
 • Hans Mullekes
 • Bennie van Straten
 • Peter van der Woude
 • Harold Uittenbosch
 • Nico Spanhake
 • Martin Meijer
 • Martin Meijer
 • Jan Koren
 • Leo van Halewijn
 • Harry Daalhuisen
 • Harry Daalhuisen
 • Rene Dracht
 • Jan Jenner
 • Peter van der Scheur
 • Leo van Halewijn
 • Niet gespeeld
 • Ton de Wit
 • Roland de Keijzer
 • Dick van Uum jr

Club Teams

 • Niet gespeeld
 • Niet gespeeld
 • Niet gespeeld
 • Niet gespeeld
 • Niet gespeeld
 • Sesamstraat
 • Snip & Snap
 • Het Bestuur
 • De Koren Wolfjes
 • Mullekes Logement
 • Mullekes Logement
 • Het Vierspan Hoogjes
 • Jansen zonder 'K'
 • Het Vierspan Hoogjes
 • Hoedemakers & Co
 • Niet gespeeld
 • Niet gespeeld
 • Niet gespeeld
 • Niet gespeeld
 • Niet gespeeld
 • Niet gespeeld
 • Niet gespeeld
 • Niet gespeeld
 • Niet gespeeld
 • Niet gespeeld
 • Niet gespeeld
 • Niet gespeeld
 • Niet gespeeld

Sponsors

Onze sponsoren

Cafe Kanaalzicht

Café Kanaalzicht

DutchDesignStudios

DutchDesignStudios

Joop Wijnbergen

Joop Wijnbergen

Fotoalbum

Finale 2006-2007


Driebanden team 3e plaats NK 2008


NK 6e klasse Libre Robert de Wilde


Contact

Tel: 030 293 00 66

Keulsekade 23
3531 JX  Utrecht

www.biljartverenigingcafekanaalzicht.nl
www.cafekanaalzicht.nl

Naam
Email
Message